Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zicht doorgedreven richt op de behandeling van problemen aan het bewegingsstelsel (wervelkolom, bovenste en onderste ledematen). De manueel therapeut(e) is specifiek opgeleid om verder te kijken dan de plaats van de pijn. Hij gaat op zoek naar verbanden tussen verschillende regio's van het musculoskeletale systeem. Bijvoorbeeld hoofdpijn die wordt veroorzaak door een functiestoornis boven in de hals of een overbelasting in voet/knie als gevolg van een zwakke stabiliteit in de lage rug.

Manuele therapie is meer dan het bestrijden van pijnklachten. Het voorkomen van recidief en toekomstige problemen is zeer belangrijk. De behandeling bestaat dan ook uit het geven van advies en inzicht in factoren die invloed hebben op de klachten, ergonomisch advies, uitleg over de werking van het pijnsysteem en hoe dit kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld bewegingsangst (kinesiofobie) of een verkeerd inzicht omtrent het klachtenbeeld.

werkwijze

Tijdens de eerste consultatie wordt er gestart met een uitgebreid vraaggesprek (anamnese). Dit heeft als doel om een duidelijk beeld te krijgen van het klachtenpatroon. De patient(e) krijgt tijd om zijn/haar verhaal te doen en te beschrijven hoe hij/zij de klachten ervaart en vooral welke invloed deze klachten hebben op het functioneren.

Met de informatie uit het vraaggesprek wordt overgegaan naar een klinisch onderzoek. Aan de hand van een beoordeling van de houding en bewegingen, aangevuld met specifieke testen, gaat de therapeut op zoek naar de werkelijke oorzaak van de pijn. Samen met de patient(e) worden de bevindingen besproken en bekeken of een manueel therapeutische behandeling aangewezen is. Indien nodig is er overleg met de huisarts of behandelend specialist.

De manueel therapeutische behandeling bestaat uit tal van technieken waaronder: mobilisaties, harmonische oscillaties, manipulaties van gewrichten, neurogene mobilisaties, spierstretching, dwarse rekkingen, triggerpunt technieken enz.

Aanvullend wordt veel aandacht besteed aan het geven van uitleg en advies over het hoe en wat van het probleem, aangepaste oefentherapie, houding -en bewegingsadvies, pijneducatie...

Waarvoor kan u o.a. terecht bij een manueel therapeut?

 • Vormen van hoofdpijn als gevolg van spierspanning/beperking in de hals
 • Nekklachten: pijn en bewegingsbeperking
 • Uitstralingspijn/tinteling in arm of hand - zenuwpijn
 • Pijn/blokkage tussen schouderbladen
 • Lage rugklachten
 • Uitstralingspijn/tintelingen in been of voet (discusbulging/hernia)
 • Klachten in het bovenste lidmaat (schouder-elleboog-pols)
 • Klachten in het onderste lidmaat (heup-knie-enkel)
 • Peesoverbelasting

Meer uitgebreide info kan u vinden op de website: www.mathera.be

Daarnaast kan u in de praktijk ook terecht voor:

 • Sportkinesitherapie
 • Postoperatieve kinesitherapie